spilleplan
02. august:Bønsnes kirke, Røyse i Hole
Støtte til innspilling
Håvard Svendsrud har fått 15000,- fra MFOs Vederlagsfond til CD-innspilling våren 2013.