spilleplan
Trekkspill og symfoniorkester
Håvard Svendsrud er solist med Mosjøen orkesterforening i anledning foreningens 120-års jubileum.
På programmet står Pietro Deiros Konsert i E, i fire satser.